คำถามบ่อยๆ

แหล่งที่มาโทรศัพท์มือสอง?
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า?
จะทำอย่างไรเมื่อได้รับสินค้าที่มีปัญหา?
บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์?
มีใบเสร็จหรือไม่?
โทรศัพท์จะมีข้อมูลเก่าในเครื่องอยู่หรือไม่?

Scroll To Top
Copyright : 2019 Yellobe.co.th