การส่งคืน

นโยบายการคืนสินค้า

รับคืนสินค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่บริษัทกำหนด)  เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าของท่านพร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าของเยลโล่บีจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์หรือติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน  ซึ่งการขอคืนสินค้าบริษัทมีเงื่อนไขดังนี้

 • บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง  ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง
 • การขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ  แต่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้าโดยลูกค้าจะมีการเปิดใช้สินค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขข้างต้น) 
 • หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน  บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี 

คุณไม่สามารถคืนสินค้าหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย คืนสินค้าภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว จะมีการรับประกันสินค้าจากบริษัท โปรดติดต่อบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า

คุณสามารถดูข้อมูลการติดต่อของศูนย์รับประกันสินค้าได้ในใบรับประกันที่แนบไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการรับประกันได้ที่ หัวข้อ ” การรับประกัน”

อย่าลืมถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของคุณ

 • รูปถ่ายถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย
 • กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการส่งสินค้า

สภาพเบื้องต้น หมายถึง  

 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน
 • มีบัตรประกันสินค้า
 • ไม่มีข้อมูลในหน่วยความจำของสินค้า (เช่น เครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิตอล โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์วางตัก)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้า  พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบสินค้า  เมื่อผ่านการตรวจสอบคำขอ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการขอคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า เว็บไซต์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 

ใบขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า1.pdfScroll To Top
Copyright : 2019 Yellobe.co.th