วิธีขายสินค้าหมายเหตุ: ในกรณีที่ทางบริษัทให้ราคาตามที่ลูกค้าตกลง ไปถึงสถานที่จริงลูกค้าปฏิเสธการขายจะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท
ทำรายการผิดรุ่น หรือกรอกรายละเอียดไม่ตรงกับสินค้าจริง ลูกค้าปฏิเสธการขายจะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท

ในกรณีที่เครื่องลูกค้าเป็น Refurbished บริษัทจะหัก 50% ของราคารับซื้อในระบบ
ในกรณีที่เครื่องลูกค้าเป็นเครื่องเครม บริษัทจะหัก 10% ของราคารับซื้อในระบบScroll To Top
Copyright : 2022 Yellobe.co.th