วิธีขายสินค้าหมายเหตุ: ในกรณีที่ทางบริษัทให้ราคาตามที่ลูกค้าตกลง ไปถึงสถานที่จริงลูกค้าปฏิเสธการขายจะมีค่าใช้จ่าย 300 บาทScroll To Top
Copyright : 2019 Yellobe.co.th