วิธีรับเงิน

วิธีการรับเงิน

วิธีการรับเงินมีด้วยกันสองวิธี

1. เงินสด
2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
 

สามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะไปรับสินค้าScroll To Top
Copyright : 2022 Yellobe.co.th